Khuyến Mãi Dầu Thủy lực và các dòng mỡ bôi trơn từ 20/12/2021 đến 20/01/2022

Từ ngày 20/12/2021 đến 20/01/2022,
Đối với sản phẩm dầu bôi trơn thương hiệu HP
- Khi mua đơn hàng từ 20 can/xô hoặc 2 phuy, Quý khách sẽ được tặng ngay 1 thùng bia Heiniken 2022.
- Khi mua đơn hàng từ 30 can/xô hoặc 2 phuy, Quý khách sẽ được tặng thêm 1 can/xô cùng loại.
.Đối với sản phẩm dầu mỡ bôi trơn thương hiệu HP
- Khi mua đơn hàng từ 30 can/xô hoặc 3 phuy, Quý khách sẽ được tặng ngay 1 thùng bia Heiniken 2022.
- Khi mua đơn hàng từ 50 can/xô hoặc 5 phuy, Quý khách sẽ được tặng thêm 1 can/xô cùng loại.
 
Phone
+ 02438349151
chat
mail
huyphat2000@gmail.com
facebook
https://www.facebook.com/huyphat.ltd/
go top

Chat với HUY PHÁT